ΕΜΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΟΝΤΕΣ

Spot Welding Machines

ΕΜΗ - Ελληνικά Μηχανήματα Ηλεκτροσυγκολλήσεως

ΕΜΗ Electic Welding
Machinery

N. Zaimis - I. Missios - P. Haroidis Co
Industrial Area of Thessaloniki
Tel. +32-310-799589, Fax +32-31-797089
57022 Thessaloniki - GREECE

 

ΕΜΗ Ελληνικά Μηχανήματα
Ηλεκτροσυγκολλήσεως

Ν. Ζαϊμης - Ι. Μίσσιος - Π. Χαρπίδης Ο.Ε.
Βιομηχανική περιοχή Θεσ/νίκης (Σίνδος)
Τηλ. (2310)-799589, Fax: (2310) 797089
57022 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

Οι κτηριακές εγκαταστάσεις της ΕΜΗ
Επισκευτείτε μας,
δείτε που βρισκόμαστε στον χάρτη